Roland Zosel Steuerberatungsgesellschaft mbH

Moja oferta:

 • doradztwo w kwestiach podatkowych, zarządzania przedsiębiorstwem, kontrolingu i procesów w przedsiębiorstwie 
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, rachunkowości i innych ewidencji do celów podatkowych 
 • rozliczenie płac (od pracy w niepełnym wymiarze godzin po branże budowlaną) 
 • kontrola podatkowa rozliczenia płacy 
 • reprezentacja Klienta podczas kontroli podatkowych 
 • doradztwo podatkowe w zakresie zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa 
 • transgraniczne i dwujęzyczne usługi dla polskich Klientów 
 • analiza i doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów i czasu w wewnętrznych procesach zarządzania przedsiębiorstwem

Usługi m.in. dla

 • małych firm po spółki podlegające kontroli 
 • handlu elektronicznego z i bez użycia Multichannel System (handel ebay z Afterbuy, Plentymarkets, Dreamrobot, payone, JTL, Shopware, Magento i Oxyd) 
 • warsztatów rzemieślniczych 
 • przedsiębiorstw handlowo-usługowych 
 • restauracji i hoteli 
 • lekarzy 
 • prawników 
 • rolników 
 • przedsiębiorstw z branży mechaniki i budowy maszyn

Opracowanie dużych księgowości lub klientów z siedzibą lub zamieszkałych w większych odległościach jest możliwe dzięki automatyzacji procesów IT i elektronicznej księgowości przez internet.

Proszę skopiować wszystkie dokument zanim zostaną oddane do doradcy podatkowego. W przypadku dużych księgowości proszę o kontakt ze mną.

Roland Zosel Steuerberatungsgesellschaft mbH
Steuerberatungsgesellschaft

Elisabethstraße 39
02826 Görlitz
 

Telefon: +49 3581/854801
Telefax: +49 3581/854802

goerlitz@stb-zosel.de